Proiecte

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII MDE CONVERTING

Beneficiar: MDE CONVERTING SRL


Scopul proiectului

Obiectivul principal al SC MDE CONVERTING SRL este de a asigura o dezvoltare durabilă a firmei, bazându-se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. Aceasta va fi posibilă prin investiții în dotarea unei secții de producție în scopul dezvoltării unei linii noi de activitate, performanță care va susține dezvoltarea portofoliului de clienți, creșterea cifrei de afaceri și creșterea numărului de angajați.

Obiectivele specifice

  • 1. OS1: Creșterea numărului de angajați cu cel puțin 3 persoane până la finalizarea implementării investiției propuse. Atingerea acestui obiectiv va conduce la creșterea resurselor societății, asigurând susținerea dezvoltării activității firmei într-un nou domeniu de activitate.
  • 2. OS2: Creșterea portofoliului de clienți cu cel putin 5 clienți, după implementarea investiției propuse. Atingerea acestui obiectiv specific asigura un plus de venituri, o extindere a activității și o contribuție pozitivă în cash flow-ul societății.
  • 3. OS3: Creșterea activelor imobilizate ale firmei în primul an după implementarea investiției propuse cu cel putin 10%, ceea ce va asigura o dezvoltare durabilă a afacerii.

Rezultate

  • R1: Crearea unei noi unități de producție de garnituri de etanșare și părți componente prin dotarea unei noi secții în cadrul spațiului de producție.
  • R2: 3 locuri de muncă nou create ca urmare a realizării investiției propusă prin prezentul proiect
  • R3: Certificare ISO și certificare activitate de producție.

– Dată de începere: 01.06.2017
– Perioada de implementare: 01.06.2017 – 30.06.2020
– Valoarea totală – 2.680.154,67 lei (din care contribuție UE: 1.385.006,54 lei și contribuție națională: 244.412,91 lei)


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

MDE Converting